“Nagrody za prace naukowe”

„Harcerstwo – wyzwania i inspiracje” – pod taką nazwą 1 marca odbyła się konferencja w Klubie Dowództwa Garnizonu Warszawa, podczas której uhonorowano laureatów konkursu na najlepszą pracę naukową o harcerstwie.

 

Konkurs posiada ponad 37-letnią tradycję, w której aktualnym celem jest gromadzenie, promocja i upowszechnienie dorobku naukowego dotyczącego harcerstwa. Pośród autorów 44 nadesłanych prac komisja konkursowa wybrała i nagrodziła trzech autorów. Dla poleskiego hufca szczególnie jednak ważne okazało się wyróżnienie. Jakub Jaśniewicz, który pochodzi z naszego hufca, został wyróżniony za pracę licencjacką „Praca po godzinach – motywy działania instruktorów ZHP”.
 
 
Więcej: zhp.pl/newsy
 
Za: zhp.pl
hm. Magdalea Suchan
szef ZPI
 
 
 

 

Post Author: Hufiec