Komenda Hufca

KOMENDA HUFCA ŁÓDŹ-POLESIE

W dniu 22 stycznia 2024 roku Zjazd Nadzwyczajny Hufca Łódź-Polesie wybrał nowego komendanta hufca i nową komendę hufca.

Aktualny skład władz hufca zamieszczamy poniżej.

phm. Jakub DYKTYŃSKI

Komendant hufca

hm. Justyna ŚWISTEK

Zastępca komendanta hufca

phm. Katarzyna RYCHLIK

Skarbniczka hufca

phm. Katarzyna POLIT

Członkini komendy ds. pracy z kadrą

hm. Weronika WACŁAWSKA

Członkini ds. organizacji i promocji

phm. Marta SZEWCZYK

Członkini komendy ds. programu

pwd. Arkadiusz KONIECZKA

Członek komendy ds. kwatermistrzowskich

hm. Andrzej LEMAN

Członek komendy ds. HALiZ

phm. Wojciech KUCINSKI

Członek komendy ds. zadań specjalnych

DYŻURY CZŁONKÓW KOMENDY HUFCA

Komenda hufca dyżuruje w następujących dnia:

  • wtorki 17:00-20:00,

  • czwartki 17:00-20:00,

według harmonogramu widocznego na grafice.

Członkowie komendy są dostępni mailowo i telefonicznie.

CO KTO MOŻE PODPISAĆ?

Karty biwaku może podpisać każdy członek komendy. Podobnie pisma, prośby wewnętrzne. Umowy, dokumenty finansowe (nie dotyczy wewnętrznych finansowych spraw typu prośba z dofinansowanie z konta szczepu itd.) podpisać MUSZĄ zawsze dwie osoby: komendant hufca oraz jeden z pozostałych członków komendy.