ODZNACZENI ODZNAKĄ ZASŁUŻONEGO DLA CHORĄGWI ŁÓDZKIEJ

Instruktorzy naszego hufca wielokrotnie byli odznaczani przez władze Chorągwi Łódzkiej ZHP. Poniżej zamieszczamy listę instruktorów, którzy działają bądź działali w naszym hufcu, a zostali odznaczeni Odznaką „Zasłużony dla Chorągwi Łódzkiej”. Odznaczenie to jest nadawane przez Komendanta Chorągwi Łódzkiej ZHP w dwóch stopniach: srebrnym i złotym.

 

Aktualna lista odznaczonych instruktorek i instruktorów Hufca Łódź-Polesie
znajduje się na SharePoincie hufca.