Hufcowa Kapituła Wyróżnień i Odznaczeń

Kapituła Wyróżnień i Odznaczeń Hufca Łódź-Polesie

Kapituła Odznak i Odznaczeń Hufca Łódź-Polesie powoływana jest przez Komendanta Hufca Łódź-Polesie.
Składa się z min. 3 członków w tym: Przewodniczący i Sekretarz. Członkiem kapituły może być instruktor w stopniu przynajmniej podharcmistrza, odznaczony Honorową Odznaką Zasłużonego dla Hufca Łódź-Polesie.
Kapituła jest ciałem doradczym, weryfikuje i opiniuje wnioski o nadanie odznaczeń państwowych, resortowych, organizacyjnych, przedkłada opinię dotyczącą przyznania odznaczenia Komendantowi Hufca Łódź-Polesie, wspiera proces motywacji kadry instruktorskiej poprzez tworzenie warunków do wyróżniania osób zasłużonych odznaczeniami państwowymi, resortowymi i organizacyjnymi, dokonuje archiwizacji dokumentacji składanych wniosków i przyznanych odznaczeń. 

SKŁAD KAPITUŁY:

hm. Justyna Świstek – przewodnicząca kapituły

hm. Katarzyna Sawiak

hm. Andrzej Leman

phm. Anna Omiecińska

TERMINARZ SPOTKAŃ KAPITUŁY:

KONTAKT Z KAPITUŁĄ: