ODZNACZENI KRZYŻEM ZA ZASŁUGI DLA ZHP

Instruktorzy naszego Hufca wielokrotnie byli odznaczani przez władze ZHP. Poniżej zamieszczamy listę instruktorów, którzy działają bądź działali w naszym Hufcu, a zostali odznaczeni Krzyżem „Za Zasługi dla ZHP”. Odznaczenie to jest nadawane przez Przewodniczącego ZHP, zgodnie z Uchwałą nr 28/XXXVI Rady Naczelnej ZHP z dnia 19 grudnia 2010 r. w sprawie wyróżnień i nagród w ZHP.

 

Aktualna lista odznaczonych instruktorek i instruktorów Hufca Łódź-Polesie
znajduje się na SharePoincie hufca.