Zespół Programowy

SKŁAD ZESPOŁU PROGRAMOWEGO

phm. Martyna OLSZAK – szefowa zespołu

phm. Magdalena ORŁOWSKA – członkini zespołu

phm. Agnieszka WASIELA – członkini zespołu

pwd. Marta KOPER – członkini zespołu

pwd. Mirosława PALUCH – członkini zespołu

pwd. Julia SULIGA – członkini zespołu

HO Joanna MICHALAK – współpracownik zespołu

HO Oliwia MICHALSKA – współpracownik zespołu

Zespół Programowy Hufca Łódź- Polesie to najmłodsza grupa (ze względu na staż służby dla Poleskiej wspólnoty) ale od samego początku jego powołania prężnie działający. Organizuje on zaplanowane w rocznym harmonogramie wydarzenia programowe i wspiera formy szczepowe. Jego misją jest proponować atrakcyjny, skuteczny i stale doskonalony program oraz stworzyć miejsce do rozwoju dla młodszej kadry i przyszłych instrukotów. W skład zespołu wchodzą członkowie hufca w różnym wieku i z różnym doświadczeniem, otwarci na potrzeby hufca. Zespoł Programowy stale współpracuje z innymi zespołami hufcowymi.

Jak dołączyć do zespołu:

– wymagany stopień: od samarytanki/ ćwika w górę
– przydatne doświadczenie w tworzeniu programu na poziomie szczepu czy namiestnictwa
– mile widziana umiejętność pracy w zespole ale także zarządzania grupą instruktorską
– gotowość do udziału w comiesięcznych odprawach zespołu
– aktywność przy organizacji conajmniej jednego wydarzenia na skale hufcową
– chęć rozwoju i pracy nad sobą