Namiestnictwo Harcerek OGRÓD

NAMIESTNICTWO HARCEREK OGRÓD

Namiestnictwo Harcerek OGRÓD jest ciałem Hufca Łódź-Polesie pracującym z drużynami harcerek i trzymającym pieczę nad nimi oraz dbającym o ich rozwój metodyczny,

KADRA NAMIESTNICTWA

hm. Aleksandra GÓRSKA – namiestniczka harcerek

pwd. Barbara POLIT – instruktorka namiestnictwa

pwd. Wiktoria KRAM – instruktorka namiestnictwa

DRUŻYNY NAMIESTNICTWA

JAK DOŁĄCZYĆ DO NAMIESTNICTWA?

  • Doświadczenie na funkcji drużynowego jednostki działającej w oparciu o metodę harcerską i HSW – przynajmniej 2 lata, preferowane prowadzenie jednostki w danej metodyce 
  • Osiągnięcie różnych sukcesów programowych i wychowawczych na funkcji drużynowego, 
  • Posiadanie stopnia instruktorskiego, 
  • Ukończony kurs drużynowych, 
  • Chęć do dzielenia się swoją wiedzą i umiejętnościami z kadrami jednostek, 
  • Pragnienie samorozwoju na polu instruktorskim i doskonalenia się w zakresie programowo-metodycznym. 

KONTAKT Z NAMIESTNICTWEM