Historia Hufca

HISTORIA HUFCA

Początki działania Hufca w obecnym kształcie sięgają roku 1956. Od 1972 roku bohaterem Hufca jest Powstańcza Poczta Harcerska – poczta polowa zorganizowana na początku sierpnia 1944 roku przez harcerzy Szarych Szeregów, działająca na terenie Warszawy w czasie powstania warszawskiego.

ZHP w latach 1950-1956 w ogóle nie istniało, a przełom przyniósł Zjazd Łódzki, który w grudniu 1956 r. przywrócił działalność ZHP. Wraz z odrodzeniem Związku, zaczęły powstawać kolejne jednostki terenowe, często te, które istniały przed 1950 r., ale i te, które wcześniej nie istniały. Podobnie było z naszym Hufcem. Choć harcerstwo na terenie naszej dzielnicy przed 1950 r. istniało, to poszczególne jej części należały do innych hufców, dopiero w 1957 r. powstał hufiec o nazwie Łódź-Polesie, obejmujący dzielnicę Polesie.

W latach 60., praca hufca opierała się na powołanych w roku 1962 „ośrodkach”. Ośrodki były powołane na skutek wzrostu ilości drużyn, w latach następnych w ośrodkach powstawały szczepy – jeden na terenie jednej szkoły. Na czele ośrodków stała w przeważającej liczbie kadra instruktorska z pokolenia przedwojennego. Miało to decydujący wpływ na jakość pracy harcerskiej w poleskim hufcu, drużyny pozostawały nieco poza bezpośrednim wpływem Komendy Hufca – która z kolei dostawała się pod coraz większy wpływ Komitetu Dzielnicowego PZPR oraz Dzielnicowej RN. W połowie lat 60. zwyczajowe stawało się „wyznaczanie” komendantów przez te właśnie czynniki. Ośrodki były typowe w Łodzi tylko dla poleskiego hufca – właśnie dzięki nim i kadrze, która nimi kierowała, hufiec na następne dziesięciolecia zyskał estymę “tradycyjnie harcerskiego” hufca.

Ważną datą jest uroczystość nadania imienia Powstańczej Poczty Harcerskiej, która miała miejsce 8 maja 1972 r. podczas wielkiego apelu na Pl. Dąbrowskiego. Skupiła ona wielu znakomitych gości m.in. Aleksandra Kamińskiego i Stanisława Broniewskiego „Orszę”. Podczas tej uroczystości otrzymaliśmy też sztandar z imieniem naszego bohatera, którego używamy do dziś.

Komendanci hufca

* 2019 – nadal – hm. Michał Wacławski
* 2015 – 2019 – hm. Magdalena Dąbkowska
* 2007 – 2015 – hm. Agnieszka Rytel
* 2003 – 2007 – hm. Mieczysław Mika
* 1995 – 2003 – phm. Radosław Topolski
* 1988 – 1995 – hm. Marek Więckowski
* 1984 – 1988 – hm. Leszek Abrahamowicz
* 1982 – 1984 – hm. Piotr Witkowski
* 1976 – 1982 – hm. Zdzisław Marchwiński
* 1973 – 1976 – hm. Tadeusz Zagajewski
* 1973 – 1973 – hm. Anna Błaszczyk
* 1971 – 1973 – hm. Maciej Łukowski
* 1970 – 1971 – hm. Włodzisław Kuzitowicz
* 1969 – 1970 – hm. Janusz Wdówka
* 1967 – 1969 – hm. Kazimierz Kubiak
* 1964 – 1967 – hm. Halina Lech
* 1963 – 1964 – hm. Alina Zalech
* 1959 – 1963 – hm. Janusz Wdówka
* 1957 – 1959 – phm. Marian Pietrzycki

Dla poznania specyfiki Hufca Łodź Polesie warto dowiedzieć się czegoś więcej o dzielnicy, w której działamy. Zapraszam na gawędę wieloletniego komendanta Hufca Łódź Polesie – phm. Radosława Topolskiego.