Inne władze ZHP

NASI INSTRUKTORZY WE WŁADZACH ZHP I CHORĄGWI

Na tej stronie prezentujemy instruktorów naszego hufca pełniących funkcje w strukturach centralnych ZHP i Chorągwi Łódzkiej ZHP.

WŁADZE CENTRALNE ZHP

Rada Naczelna ZHP

hm. Justyna ŚWISTEK

członkini Rady Naczelnej ZHP w kadencji 2022-2026

CHORĄGIEW ŁÓDZKA ZHP

Chorągwiana Komisja Rewizyjna

hm. Mieczysław MIKA

członek Chorągwianej Komisji Rewizyjnej w kadencji 2022-2026