Namiestnictwo Zuchowe

NAMIESTNICTWO ZUCHOWE BIEDRONY

Namiestnictwo Zuchowe BIEDRONY jest metodycznym ciałem Hufca Łódź-Polesie pracującym z gromadami zuchowymi i trzymającym pieczę nad nimi oraz dbającym o ich rozwój metodyczny.

KADRA NAMIESTNICTWA

phm. Katarzyna POLIT – namiestniczka zuchowa

phm. Marta KOPER

pwd. Julita WŁODARCZYK

pwd. Aleksandra WOSIECKA

GROMADY NAMIESTNICTWA

JAK DOŁĄCZYĆ DO NAMIESTNICTWA?

  • Doświadczenie na funkcji drużynowego jednostki działającej w oparciu o metodę harcerską i HSW – przynajmniej 2 lata, preferowane prowadzenie jednostki w  metodyce zuchowej 
  • Osiągnięcie sukcesów programowych i wychowawczych na funkcji drużynowego 
  • Posiadanie stopnia instruktorskiego 
  • Ukończony kurs drużynowych 
  • Chęć do dzielenia się swoją wiedzą i umiejętnościami z kadrami jednostek 
  • Pragnienie samorozwoju na polu instruktorskim i doskonalenia się w zakresie programowo-metodycznym poprzez realizację kolejnych stopni instruktorskich, udział w warsztatach, zdobywanie OKK 

KONTAKT Z NAMIESTNICTWEM