Namiestnictwo Starszoharcerskie DROGOWSKAZY

NAMIESTNICTWO STARSZOHARCERSKIE DROGOWSKAZY

Namiestnictwo Starszoharcerskie DROGOWSKAZY jest ciałem Hufca Łódź-Polesie pracującym z drużynami starszoharcerskimi i trzymającym pieczę nad nimi oraz dbającym o ich rozwój metodyczny,

KADRA NAMIESTNICTWA

phm. Aleksandra DOWGIRD – namiestniczka starszoharcerska

hm. Katarzyna KUROWSKA – instruktorka namiestnictwa

pwd. Weronika KWAŚNIEWSKA – instruktorka namiestnictwa

pwd. Kamila SIEROŃ – instruktorka namiestnictwa

pwd. Patrycja PIĘTOWSKA – instruktorka namiestnictwa

DRUŻYNY NAMIESTNICTWA

JAK DOŁĄCZYĆ DO NAMIESTNICTWA?

  • Doświadczenie na funkcji drużynowego jednostki działającej w oparciu o metodę harcerską i HSW – przynajmniej 2 lata, preferowane prowadzenie jednostki w metodyce starszoharcerskiej 
  • Osiągnięcie różnych sukcesów programowych i wychowawczych na funkcji drużynowego, 
  • Posiadanie stopnia instruktorskiego, 
  • Ukończony kurs drużynowych, 
  • Chęć do dzielenia się swoją wiedzą i umiejętnościami z kadrami jednostek, 
  • Pragnienie samorozwoju na polu instruktorskim i doskonalenia się w zakresie programowo-metodycznym. 

KONTAKT Z NAMIESTNICTWEM