O hufcu

Hufiec ZHP Łódź-Polesie im. Powstańczej Poczty Harcerskiej zrzesza gromady, drużyny, kręgi oraz inne jednostki Związku Harcerstwa Polskiego działające na terenie powiatu miejskiego łódzkiego, dzielnicy Polesie. Zrzesza on kilkaset zuchów, harcerzy, harcerzy starszych, wędrowników, instruktorów i członków starszyzny.

Gromady i drużyny zrzeszone są w szczepy, które zgodnie z założeniami statutowymi ZHP konstruują swój własny program. W ramach naszej działalności uczymy podopiecznych samodzielności, odpowiedzialności oraz umiejętności, które będą dla nich przydatne w życiu.

Naszą misją jest wychowanie młodego człowieka, czyli wspieranie go we wszechstronnym rozwoju i kształtowanie charakteru poprzez stawianie wyzwań. Nasi instruktorzy i kadra dokładają wszelkich starań, aby młodzież zrzeszona w naszym Hufcu rozwijała się zarówno intelektualnie, duchowo czy fizycznie oraz angażowała się społecznie jako odpowiedzialni obywatele.

Od początku XX wieku członkowie naszego Hufca zapisali się na kartach historii naszego miasta. Wielu z nich było aktywnie zaangażowanych w działania zmierzające do odzyskania niepodległości oraz kształtowania tożsamości polskiej. Najbardziej doświadczeni instruktorzy prowadzą szereg działań służących kształtowaniu wysoce wykwalifikowanych instruktorów i kadry w ramach szkoleniowych akcji letnich i zimowych oraz kursów zastępowych, przybocznych i drużynowych.

W roku 2017 świętowaliśmy 60-lecie Hufca, w którym udział wzięli nasi instruktorzy, harcerze, zuchy oraz osoby z Hufcem zaprzyjaźnione. W trakcie pikniku poleskiego można było zwiedzić nasze stoiska jak i atrakcje organizowane między innymi przez straż pożarną, straż miejską, klub krav magi oraz wiele innych. Świadczy to o tym jak dużym, jak docenianym środowiskiem jest nasz Hufiec. Unaocznia to również jak bardzo stawia on na tradycję i współpracę. Serdecznie zapraszamy do poznania nas bliżej!