Komisja Stopni Instruktorskich

KOMISJA STOPNI INSTRUKTORSKICH

Komisja Stopni Instruktorskich Hufca Łódź-Polesie przyjmuje, analizuje i opiniuje próby na stopnie przewodnika i podharcmistrza. KSI recenzuje przygotowane programy realizacji prób na stopnie, a po ich realizacji ocenia, czy zostały zrealizowane jej wszystkie założenia.

SKŁAD KOMISJI STOPNI INSTRUKTORSKICH:

hm. Tomasz SZALA – przewodniczący KSI

hm. Magdalena DĄBKOWSKA-DWORNIAK – wiceprzewodnicząca KSI

hm. Marta BRULIKOWSKA-POLIT – zastępca przewodniczącego KSI

hm. Justyna ŚWISTEK – zastępca przewodniczącego KSI

hm. Anna BUCZKOWSKA

hm. Anna CICHOSZ

hm. Maciej CICHOSZ

hm. Aleksandra GÓRSKA

hm. Katarzyna KUROWSKA

hm. Dorota ŁAPIŃSKA

hm. Michał WACŁAWSKI

hm. Piotr WOJTASZEK

adres email Komisji Stopni Instruktorskich:
ksi.lodzpolesie@zhp.net.pl

KONTAKT Z KSI: