Zespół Kwatermistrzowski

ZESPÓŁ KWATERMISTRZOWSKI

Zespół Kwatermistrzowski jest zespołem pomocniczym Komendanta Hufca Łódź-Polesie. Do jego zadań należy:

 • Wypożyczanie sprzętu na zasadach ustalonych z kwatermistrzem.
 • Udostępnienie pomieszczeń hufca członkom hufca.
 • Dbanie o porządek w siedzibie hufca.
 • Przychowywanie i segregowanie składników majątku hufca.
 • Dokonywanie napraw i konserwacji sprzętu.
 • Przeprowadzanie remontów pomieszczeń hufca.
 • Prowadzenia ewidencji skladników majątku
 • Przeprowadzanie okresowych inwentaryzacji.
 • Realizowanie innych zadań zleconych przez Komendanta.

SKŁAD ZESPOŁU KWATERMISTRZOWSKIEGO:

pwd. Arkadiusz KONIECZKA – szef zespołu

phm. Grzegorz ŚWISTEK

phm. Wojciech KUCIŃSKI

pwd. Dariusz WOŹNICKI

pwd. Maciej SIKORA

HO Wojciech STEFAŃSKI

JAK DOŁĄCZYĆ DO ZESPOŁU?

Przystąpienie do zespołu warunkowane jest pozytywnie zaopiniowanym stażem odbytym w grupie kwatermistrzowskiej hufca. Kandydat może być skierowany na staż przez komendanta szczepu, namiestnika, kwatermistrza lub członka grupy kwatermistrzowskiej hufca.

Staż trwa od 6 do 12 miesięcy. Podczas niego kandydat musi się wykazać aktywnością przy poniższych formach.

Obowiązkowo

 • Spotkania grupy kwatermistrzowskiej odbywające się w trakcie stażu
 • Udział lub organizacja przynajmniej jednej formy warsztatów kwatermistrzowskich
 • Aktywność podczas bieżących prac grupy kwatermistrzowskiej w siedzibie hufca

Do wyboru (jedno z poniższych)

 • Udział w kwaterce bazowej na jednej z naszych baz
 • Udział lub prowadzenie kwaterki swojego środowiska
 • Udział w pracach kwatermistrzowskich podczas Święta Hufca

W uzasadnionych przypadkach doświadczonych osób grupa kwatermistrzowska może zwolnić kandydata z wymogu odbywania stażu.

KONTAKT Z ZESPOŁEM KWARERMISTRZOWSKIM: