Retmanat

RETMANAT HUFCA ŁÓDŹ-POLESIE

Retmanat Hufca ZHP Łódź-Polesie jest Specjalnościowym Namiestnictwem Drużyn Wodnych (zespołem komendy hufca o charakterze programowo-metodycznym), powołanym do wspierania bieżącej działalności wszystkich harcerskich środowisk wodniackich różnych pionów wiekowych działających w dzielnicy Polesie naszego miasta. Do zadań Retmanatu należą m.in. pomoc drużynom w realizacji programu wodnego, systematyczna wizytacja drużyn, opiniowanie i zatwierdzanie planów pracy drużyn oraz planów przedsięwzięć wodniackich śródrocznych i wakacyjnych, wydawanie regulaminów wewnętrznych, zarządzanie sprzętem wodnym, pozyskiwanie instruktorów, praca z kadrą wodną, organizacja obozów szkoleniowych i rejsów morskich oraz współpraca z władzami hufca.

Nasze drużyny działają w dwóch szczepach, z których jeden zrzesza wyłącznie jednostki specjalności wodnej i żeglarskiej. Z tej racji to szczepy są naturalnym, najbliższym zapleczem kadry programowej i wychowawczej dla drużyn, Retmanat natomiast koncentruje się na aspekcie specjalistycznym i powiązaniu go z metoda harcerską. 
Zajmujemy się koordynacją pracy podlegających nam środowisk harcerskich, kształceniem i rozwojem ich kadry, specjalnościowymi szkoleniami żeglarskimi na różnym poziomie (stopnie żeglarza, sternika motorowodnego, a w razie potrzeby także jachtowego sternika morskiego) oraz zapewnieniem właściwej organizacji obozów i rejsów letnich.

Możliwość równoległego wsparcia drużyny “dorosłymi” z dwóch źródeł jednocześnie jest gwarancją swobody w doborze kadry na biwaki, rajdy, obozy i rejsy.

Żeglarstwo jest jedną z ciekawszych form aktywnej rekreacji, pasją, którą warto przekazać dzieciom i młodzieży. Sporty wodne są szkołą charakteru oraz sposobem poszerzania życiowych horyzontów. Wszechstronnie rozwijają osobowość młodzieży, syntetyzują wiedzę z wielu dziedzin, równolegle podnosząc sprawność fizyczną i poziom umiejętności. Są sposobem poznania świata i nawiązywani kontaktów poza własnym krajem, pozwalają urzeczywistniać marzenia i fantazje miłośników aktywnego trybu życia i prawdziwej przygody. Z tych właśnie przyczyn żeglarstwo, pojmowane jako specyficzna forma spędzania czasu przez młodych ludzi, jest znakomitym narzędziem dydaktyczno-wychowawczym.

STRUKTURA

hm. Piotr NOWACKI – retman

phm. Włodzimierz PALCZEWSKI – instruktor retmanatu

HO Emilia FIJAŁKOWSKA – członkini retmanatu

DRUŻYNY RETMANATU

JAK DOŁĄCZYĆ DO RETMANATU?

Aby dołączyć do  zespołu, trzeb wyrazić chęć pracy w zespole, podjąć się realizacji konkretnych zadań plus pełnić dyżury, rozwijać swoje kompetencje z zakresu specjalności wodnej i… chyba tyle. Wymogi formalne jak dla innych zespołów hufca. Zespół jako taki jest otwarty na osoby zainteresowane praca w nim z przynajmn iej podstawowymi kompetencjami z różnych dziedzin wodnych. Jest to oceniane indywidualnie. Dodatkowo w zespole w ramach jego działań można realizować swoje działania/propozycje wynikające np. z prób. Tu nie trzeba być instruktorem zespołu, można z nim współpracować.

KONTAKT Z RETMANATEM