Namiestnictwo Wędrownicze

NAMIESTNICTWO WĘDROWNICZE

Namiestnictwo Wędrownicze jest ciałem Hufca Łódź-Polesie pracującym z drużynami wędrowniczymi i trzymającym pieczę nad nimi. Namiestnictwo dba także o rozwój wędrowniczy członków hufca, niezrzeszonych w drużynach wędrowniczych.

JEDNOSTKI NAMIESTNICTWA

JAK DOŁĄCZYĆ DO NAMIESTNICTWA?

  • Doświadczenie na funkcji drużynowego jednostki działającej w oparciu o metodę harcerską i HSW – przynajmniej 2 lata, preferowane prowadzenie jednostki w metodyce wędrowniczej, 
  • Osiągnięcie różnych sukcesów programowych i wychowawczych, preferowane na funkcji drużynowego, 
  • Posiadanie stopnia instruktorskiego, 
  • Ukończony kurs drużynowych, 
  • Chęć do dzielenia się swoją wiedzą i umiejętnościami z kadrami jednostek, 
  • Pragnienie samorozwoju na polu instruktorskim i doskonalenia się w zakresie programowo-metodycznym. 

KONTAKT Z NAMIESTNICTWEM