Zjazd Nadzwyczajny Hufca Łódź-Polesie

Styczeń zakończyliśmy ważnym wydarzeniem dla społeczności naszego hufca! Zebraliśmy się, aby podczas Zjazdu Nadzwyczajnego wybrać nowego komendanta hufca oraz poszerzyć skład komisji rewizyjnej. Pierwszy raz od wielu lat mogliśmy zapoznać się z propozycjami aż dwóch kandydatów do pełnienia tej funkcji – phm. Olgi Ciechulskiej oraz phm. Jakuba Dyktyńskiego. Ostatecznie zjazd na funkcję komendanta hufca wybrał […]

Uchwała i rozkaz w sprawie zwołania zjazdu nadzwyczajnego hufca

Dnia 25.12.2023 Organ Tymczasowy Hufca ZHP Łódź-Polesie zwołał na dzień 22.01.2024 zjazd nadzwyczajny hufca celem wybrania Komendanta Hufca, określenia liczebności i wyboru członków Komendy Hufca oraz zmiany liczebności i wyboru członków Komisji Rewizyjnej Hufca. Odpowiedni rozkaz znajduje się na hufcowej witrynie SharePoint.

Zmiana dni pracy księgowości hufca

Uwaga! Informujemy o zmianie dni pracy księgowości hufca od października na wtorki i czwartki w godzinach 17:00-20:00. Od października księgowością hufca będzie zajmował się pwd. Wojciech Stefański.    

Zjazd Hufca 23.09.2023 – relacja na żywo

9:20 Zbierają się pierwsi delegaci, niedługo rozpocznie się wstępna część Zjazdu. 9:30 Rozpoczyna się Zjazd. 9:34 Zjazd wybrał protokalantów. Wybrano jednogłośnie również Przewodniczącego. 9:37 Zjazd wybrał Wiceprzewodniczącą. 9:40 Wniosek o zmianę nazwy Komisji Strategicznej na Komisję ds Strategii Hufca, poprawka została przyjęta. 9:43 Przyjęcie regulaminu Zjazdu z poprawkami. 9:47 Przyjęto porządek obrad z poprawkami. 9:50 […]

Rozkaz specjalny L. 2/2023

Z żalem informujemy, że na wieczną wartę odeszła hm. Halina Lech, wieloletnia instruktorka, przyboczna, drużynowa oraz komendantka naszego hufca w latach 1964 – 1967.

Przekazujemy wyrazy współczucia i najszczersze kondolencje rodzinie i przyjaciołom druhny Haliny.
Druhno, zrobimy co w naszej mocy, aby pamięć o Tobie nigdy nie zgasła.

ROZKAZ SPECJALNY L. 02/2023

Czytaj więcej o Rozkaz specjalny L. 2/2023