Uchwała i rozkaz w sprawie zwołania zjazdu nadzwyczajnego hufca

Dnia 25.12.2023 Organ Tymczasowy Hufca ZHP Łódź-Polesie zwołał na dzień 22.01.2024 zjazd nadzwyczajny hufca celem wybrania Komendanta Hufca, określenia liczebności i wyboru członków Komendy Hufca oraz zmiany liczebności i wyboru członków Komisji Rewizyjnej Hufca. Odpowiedni rozkaz znajduje się na hufcowej witrynie SharePoint.

Rozkaz specjalny L. 2/2023

Z żalem informujemy, że na wieczną wartę odeszła hm. Halina Lech, wieloletnia instruktorka, przyboczna, drużynowa oraz komendantka naszego hufca w latach 1964 – 1967.

Przekazujemy wyrazy współczucia i najszczersze kondolencje rodzinie i przyjaciołom druhny Haliny.
Druhno, zrobimy co w naszej mocy, aby pamięć o Tobie nigdy nie zgasła.

ROZKAZ SPECJALNY L. 02/2023

Czytaj więcej o Rozkaz specjalny L. 2/2023