Uchwała i rozkaz w sprawie zwołania zjazdu nadzwyczajnego hufca

Dnia 25.12.2023 Organ Tymczasowy Hufca ZHP Łódź-Polesie zwołał na dzień 22.01.2024 zjazd nadzwyczajny hufca celem wybrania Komendanta Hufca, określenia liczebności i wyboru członków Komendy Hufca oraz zmiany liczebności i wyboru członków Komisji Rewizyjnej Hufca. Odpowiedni rozkaz znajduje się na hufcowej witrynie SharePoint.