Namiestnictwo Harcerzy BUKI

NAMIESTNICTWO HARCERZY BUKI

Namiestnictwo Harcerzy BUKI jest ciałem Hufca Łódź-Polesie pracującym z drużynami harcerzy oraz koedukacyjnymi i trzymającym pieczę nad nimi oraz dbającym o ich rozwój metodyczny,

KADRA NAMIESTNICTWA

hm. Barbara Grabarczyk – namiestniczka

hm. Michał WACŁAWSKI – opiekun drużyn

phm. Jakub ŁAPIŃSKI – instruktor namiestnictwa

pwd. Emilia FIJAŁKOWSKA – instruktorka namiestnictwa

phm. Maciej MIELCZAREK – instruktor namiestnictwa

pwd. Michał SAWIAK – opiekun drużyn

DRUŻYNY NAMIESTNICTWA

JAK DOŁĄCZYĆ DO NAMIESTNICTWA?

  • Doświadczenie w pracy z harcerzami, niekoniecznie na funkcji drużynowego, choć jest to preferowane. 
  • Doświadczenie w pracy jednostki działającej w oparciu o metodę harcerską i HSW – przynajmniej 2 lata,  
  • Posiadanie stopnia instruktorskiego, 
  • Ukończony kurs drużynowych, 
  • Chęć do dzielenia się swoją wiedzą i umiejętnościami z kadrami jednostek, 
  • Pragnienie samorozwoju na polu instruktorskim i doskonalenia się w zakresie programowo-metodycznym.  

KONTAKT Z NAMIESTNICTWEM