Komisja Historyczna

KOMISJA HISTORYCZNA HUFCA

Komisja Historyczna Hufca stoi na straży poleskiej historii. Dzięki jej staraniom materiały z poszczególnych lat działalności hufca są segregowane i archiwizowane. Możemy je oglądać podczas ważnych wydarzeń hufcowych w formie wystaw i ekspozycji.

Zachęcamy do kontaktu z Komisją Historyczną w sprawach związanych z ponad 60-latami działalności poleskiego hufca.

SKŁAD KOMISJI HISTORYCZNEJ HUFCA:

hm. Lech Margiel – przewodniczący Komisji Historycznej

hm. Andrzej Janowski – zastępca przewodniczącego Komisji Historycznej

phm. Stanisław Gałecki

phm. Ryszard Kowski

hm. Andrzej Leman

pwd. Andrzej Sokołowski

hm. Witold Mockałło

pwd. Eligiusz Szymczak

phm. Stanisław Sałajczyk

hm. Wojciech Pawlikowski

 

Zapraszamy do zapoznania się z kartami informacyjnymi przedstawiającymi sylwetki i miejsce pochówku instruktorów związanych z poleskim hufcem.

JAK DOŁĄCZYĆ DO KOMISJI HISTORYCZNEJ?

  • Status – instruktor w służbie czynnej,  
  • Staż służby instruktorskiej – min. 5 lat w Hufcu Łódź-Polesie,  
  • Chęć zajmowania się historią hufca,  
  • Realizowana pasja harcerskiego kolekcjonerstwa byłaby dodatkowym atutem, 

KONTAKT Z KOMISJĄ HISTORYCZNĄ: