Komisja Rewizyjna

Komisja Rewizyjna Hufca

Zjazd zwykły hufca wybrał 23.09.2023 nową Komisję Rewizyjną Hufca. Dnia 28.09.2023 odbyło się posiedzenie Komisji, na którym wybrano przewodniczącego i wiceprzewodniczącą.

22.01.2024 Zjazd Nadzwyczajny rozszerzył skład Komisji do 4 osób i wybrał do jej składu phm. Olgę Ciechulską.

Posiedzenia odbywają się regularnie co miesiąc. Pomiędzy posiedzeniami zadania są realizowane zgodnie z przyjętym planem pracy i harmonogramem kontroli.

Kontakt: rewizyjna@lodzpolesie.zhp.pl

phm. Jakub CIECHULSKI

Przewodniczący KRH

phm. Agnieszka Wasiela

Wiceprzewodnicząca KRH

pwd. Wiktoria Kram

Członkini KRH

phm. Olga CIECHULSKA

Członkini KRH