“Konferencja „Harcerstwo między pokoleniami””

W ostatnią sobotę, 25 lutego, odbyła się Konferencja Programowa Chorągwi Łódzkiej ZHP „Harcerstwo między pokoleniami”. Przez cztery godziny blisko 80 instruktorów z większości hufców naszej chorągwi wsłuchiwało się w referaty poruszające m.in. ogólnych zarys kierunków programowych chorągwi na kolejne lata, współpracy międzypokoleniowej w harcerstwie i roli młodych ludzi w kształtowaniu więzi międzypokoleniowych.

Relacja chorągwiana dostęspna na stronie konferencji: lodzka.zhp.pl/konferencja

Nie zabrakło też nas (mam na myśli poleski hufiec) w mediach:

 

hm. Magdalena Suchan
członkini komendy hufca, szef ZPI

 

Post Author: Magdalena Suchan