Odwołane marcowe posiedzenie KSI

Druhny i Druhowie

KSI z żalem zawiadamia, że ze względu na decyzję GK ZHP o zawieszeniu zbiórek oraz spotkań do końca marca jesteśmy zmuszeni odwołać marcowe posiedzenie komisji.

Wszystkie osoby zgłoszone na to posiedzenie automatycznie zostają oczywiście przeniesione na posiedzenie kwietniowe (27.04.2020).

Mamy nadzieję, że sytuacja szybko wróci do normy i kolejne zaplanowane na ten rok spotkania komisji będą mogły odbyć się już bez przeszkód.

Czuwaj!

Czytaj więcej o Odwołane marcowe posiedzenie KSI

Zmiany w KSI

Na dzisiejszym posiedzeniu KSI dziękowaliśmy hm. Katarzynie Sawiak, wieloletniej przewodniczącej Komisji, za lata służby. Mamy nadzieję, że kończąc swoją współpracę z KSI czujesz satysfakcję i radość, która da Ci siłę do podejmowania kolejnych działań i wyzwań.

Listopadowe i grudniowe posiedzenie KSI

⚜️⚜️⚜️ Druhny i Druhowie ⚜️⚜️

➡️ LISTOPADOWE posiedzenie KSI odbędzie się 04.11.2019 r.
Próby/podsumowania należy przesłać do 25.10.2019 r.

➡️ GRUDNIOWE posiedzenie KSI odbędzie się 02.12.2019 r.
Próby/podsumowania należy przesłać do 22.11.2019 r.

 

❗️Zachęcamy do zapoznania się z obowiązującymi formalnościami dotyczącymi otwarcia i zamknięcia stopnia.
https://lodzpolesie.zhp.pl/index.php/formalnoci i przesyłanie wszystkich dokumentów w jednym mailu.

Próby/podsumowania należy przesłać na adres kasia.sawiak@wp.pl

 

Czytaj więcej o Listopadowe i grudniowe posiedzenie KSI

Opublikowany w: KSIHufiec

Październikowe posiedzenia KSI

⚜️⚜️⚜️ Druhny i Druhowie ⚜️⚜️⚜️

  • październikowe posiedzenie KSI odbędzie się 07.10.2019 r
    Próby/podsumowania należy przesłać do 30.09.2019 r

 

❗️Zachęcamy do zapoznania się z obowiązującymi formalnościami dotyczącymi otwarcia i zamknięcia stopnia.
https://lodzpolesie.zhp.pl/index.php/formalnoci i przesyłanie wszystkich dokumentów w jednym mailu.

Próby/podsumowania należy przesłać na adres kasia.sawiak@wp.pl

Czytaj więcej o Październikowe posiedzenia KSI

Opublikowany w: KSIHufiec

Majowe i czerwcowe posiedzenia KSI

⚜️⚜️⚜️ Druhny i Druhowie ⚜️⚜️

  • MAJOWE posiedzenie KSI odbędzie się 16.05.2019 r.
    Próby/podsumowania należy przesłać do 06.05.2019 r.
  • CZERWCOWE posiedzenie KSI odbędzie się 06.06.2019 r. a w przypadku większej liczby zgłoszeń, także 13. 06. 2019 r.
    W obu przypadkach próby/podsumowania należy przesłać do 27.05.2019 r.

 

❗️Zachęcamy do zapoznania się z obowiązującymi formalnościami dotyczącymi otwarcia i zamknięcia stopnia.
https://lodzpolesie.zhp.pl/index.php/formalnoci i przesyłanie wszystkich dokumentów w jednym mailu.
Próby/podsumowania należy przesłać na adres kasia.sawiak@wp.pl

Czytaj więcej o Majowe i czerwcowe posiedzenia KSI

Róg obfitości po ostatnim KSI

Po ostatnim posiedzeniu Komusji Stopni Instruktorskich hufca oraz po wydaniu rozkazu przez komendantkę hufca, prezentujemy decyzje jakie podjęła po obradach komisja.

Nowym instruktorem został: Wojciech Kuciński, który zamknął stopień przewodnika. Stopnie podharcmistrzyni zamknęły Anna Topolska oraz Angelika Kasprzak.

Czytaj więcej o Róg obfitości po ostatnim KSI