Odwołane marcowe posiedzenie KSI

Druhny i Druhowie

KSI z żalem zawiadamia, że ze względu na decyzję GK ZHP o zawieszeniu zbiórek oraz spotkań do końca marca jesteśmy zmuszeni odwołać marcowe posiedzenie komisji.

Wszystkie osoby zgłoszone na to posiedzenie automatycznie zostają oczywiście przeniesione na posiedzenie kwietniowe (27.04.2020).

Mamy nadzieję, że sytuacja szybko wróci do normy i kolejne zaplanowane na ten rok spotkania komisji będą mogły odbyć się już bez przeszkód.

Czuwaj!

Post Author: Hufiec