Róg obfitości po ostatnim KSI

Po ostatnim posiedzeniu Komusji Stopni Instruktorskich hufca oraz po wydaniu rozkazu przez komendantkę hufca, prezentujemy decyzje jakie podjęła po obradach komisja.

Nowym instruktorem został: Wojciech Kuciński, który zamknął stopień przewodnika. Stopnie podharcmistrzyni zamknęły Anna Topolska oraz Angelika Kasprzak.

Wszystkim gratulujemy – szczególnie nowemu instruktorowi oraz nowym podharcmistrzyniom!

HO Artur Dąbrowski
Instruktor ZPI

Post Author: hm. Tomasz Jachimek