“Po konferencji slów kilka”

28 lutego w I LO odbyła się konferencja Kuratorium Oświaty w Łodzi i Chorągwi Łódzkiej ZHP „Partnerstwo w wychowaniu”.

 

 
 
 
Pośród głosów uczestników spotkania nie zabrakło komentarzy, że konferencja była bardzo potrzebna – ostatnie spotkanie z dyrektorami odbyło sie 5 lat temu. Z Polesia spotkało się z nami dziewięciu przedstawicieli szkół (dyrektorów i pedagogów). Reprezentowane szkoły to: SP 11, SP 41, SP 36, gimnazjum nr  20, gimnazjum nr 26, SP 164, SP 152.
 
 
 
Najważniejsza, z punktu widzenia interesów hufca, było ledwie godzinne spotkanie przedstawicieli poleskich szkół z komendą i szczepowymi lub ich przedstawicielami. Przewidziany dla nas czas był niestety zbyt krótki. Zaprezentowane były środowiska szczepów wraz z ich rozlokowaniem na terenie dzielnicy, przedstawione zostały sukcesy i porażki hufca, wymagania komendy wobec kadry instruktorskiej w kontekście współpracy ze szkołami. Zostały zaproponowane dwa dokumenty: porozumienie dyrektora szkoły ze szczepem dotyczące współpracy oraz umowę użyczenia harcówki. Nie zdążyliśmy zaprezentować strony hufca, ale całość spotkania zakończyliśmy prezentacją ubiegłorocznego materiału filmowego – „Poleskiego Lipduba”, który był miłym akcentem na zakończenie spotkania. Dyrektorzy otrzymali ulotki hufcowe z lokalizacją poleskich szczepów i kontaktem do szczepowego.
 
 
 
Spotkanie zaowocowało niezwykle cennymi wnioskami. Uczestnicy zadeklarowali pomoc w promowaniu działalności harcerskiej wśród dyrektorów szkół poleskich.
Wzory wypracowanych dokumentów dostępne są już w plikowni: wzory dokumentow
 
hm. Katarzyna Sawiak
organizatorka konferencji

 

Post Author: Magdalena Suchan