Akcja Znicz Pamięci

Weekend ze świętem Wszystkich Świętych jest zawsze dla nas wszystkich czasem zadumy, wspomnień i pamięci.
Jest to wyjątkowy czas dla nas harcerzy, ponieważ wtedy wspominamy nie tylko członków naszych rodzin, ale pamiętamy również o wszystkich harcerzach i instruktorach, których nie ma już z nami. Wtedy wspominamy autorytety harcerskie, które pomogły nam w naszym rozwoju i bez których nie bylibyśmy w tym miejscu, w którym jesteśmy.

Czytaj więcej o Akcja Znicz Pamięci