Skrócony dyżur księgowości hufca w dn. 19.04.2018

Druhny i druhowie, informujemy, że w czwartek 19 kwietnia druhna Weronika obecna będzie w hufcu wyjątkowo w godzinach 15-18. Wtedy też będzie można dokonywać wpłat oraz pobierać i rozliczać zaliczki. Jeśli ktoś nie może się pojawić w tych godzinach, a potrzebuje wziąć z hufca zaliczkę, proszę by zgłosił się wcześniej do dh. Weroniki (biuro.lodzpolesie@zhp.net.pl; 509 447 703) […]

VII Konferencja DHDP 13-14.01.2018

W dniach 13-14.01.2018r. odbyła się siódma edycja konferencji instruktorskiej „Dobre Hufce – Dobre Praktyki”. Tym razem tematem przewodnim było kształcenie. Wspólnie z 45 uczestników z 9 różnych chorągwi dyskutowaliśmy na tematy nurtujących kształceniowców problemów. Mieliśmy okazję wymienić się doświadczeniem, przeanalizować stosowane przez nas metody kształcenia czy wymienić się refleksjami na zarówno tradycyjne, jak i kontrowersyjne tematy.

W konferencji wzięli udział kształceniowcy z różnym stażem. Pogłębiło to dyskusję i pozwoliło spojrzeć na poruszane kwestie z różnych punktów widzenia, a przede wszystkim z różnym bagażem kształceniowych doświadczeń.  Urozmaiceniem wydarzenia były warsztaty dotyczące:

– pracy z narzędziem Indywidualnej Ścieżki Rozwoju przeprowadzone metodą Design Thinking przez hm. Joannę Skupińską (komendantka Centralnej Szkoły Instruktorskiej ZHP, członkinię GK ds. pracy z kadrą);

– roli kształcenia w Systemie Pracy z Kadrą – prowadząca hm. Dorota Całka (Wiceprzewodnicząca ZHP);

– coachingu w kształceniu prowadzone przez hm. Martę Filipiak (zawodowo trener i coach, kształceniowiec w ZHP);

– Ruchu Programowo Metodycznego Ręka Metody – prowadząca hm. Agnieszka Rytel (Wiceprzewodnicząca  Ruchu Programowo Metodycznego Ręka Metody).

Był to bardzo efektywny weekend pełen wymiany doświadczeń, przemyśleń nad własnymi działaniami oraz inspiracji do dalszego kształcenia. Niebawem systematycznie będą pojawiać się artykuły zawierające wnioski z konferencji na blogu kształceniowym „Rada Puchaczy”.

Czuwaj!
phm. Aleksandra Górska
szefowa konferencji

Podsumowanie Nadzwyczajnego Zjazdu Hufca Łódź-Polesie

W dniu 09.11.2017 został zwołany Nadzwyczajny Zjazd Hufca Łódź-Polesie.

Celem Zjazdu było:
A. rozpatrzenie sprawozdania władz hufca, w tym sprawozdania finansowego za okres od ostatniego zjazdu zwykłego hufca,
B. rozpatrzenie opinii komisji rewizyjnej hufca i komendy chorągwi w sprawie działalności komendy hufca od ostatniego zjazdu zwykłego hufca,
Czytaj więcej o Podsumowanie Nadzwyczajnego Zjazdu Hufca Łódź-Polesie

Zjazd sprawozdawczo-wyborczy

To już dziś! Instruktorzy Hufca Łódź-Polesie zebrali się, żeby podsumować połowę kadencji Komendy Hufca. Zostańcie z nami, by na bieżąco śledzić co się dzieje w trakcie Zjazdu. 23:26: zakończenie Zjazdu Hufca. 23:25: wystąpienie Komendantki Hufca na zakończenie Zjazdu Hufca. 23:23: Zjazd przyjął zaproponowane uchwały. 23:03: przewodniczący Komisji Uchwał i Wniosków odczytuje uchwałę po poprawkach wprowadzonych […]

Zgłoś patrol na Betlejemski Zlot

„W Tobie jest światło” to hasło przyświecające tegorocznej sztafecie Betlejemskiego Światła Pokoju. Już niedługo po raz dwudziesty siódmy harcerze i harcerki będą strażnikami światła, które jest symbolem nadziei i pokoju między narodami. Teraz od Ciebie zależeć będzie, czy tą harcerką/tym harcerzem będziesz ty! Zgłoś już dziś swój patrol na Betlejemskie Światło i pojedź do Zakopanego. […]

ARCHIWUM MIAN SZCZEPÓW

Miana Szczepów za rok harcerski 2014/2015: CZERWONE MIANO Szczep Harcerski Arsenał im. A. Kamińskiego Szczep im. R. Traugutta Szczep Harcerski ŻYWIOŁY im. M. Zaruskiego ZIELONE MIANO Z WYRÓŻNIENIEM Szczep Harcerski im. Młodych Orląt Szczep Harcerski im. Dywizjonu 303 ZIELONE MIANO Szczep Harcerski im. Cichociemnych GRANATOWE MIANO Z WYRÓŻNIENIEM Szczep Drużyn Wodnych im. Leonida Teligi  

Harcrewitalizacja

Hufiec Łódź-Polesie realizuje projekt HarcReWitalizacja. Zadnie jest realizowane dzięki dofinansowaniu z budżetu Miasta Łodzi w ramach regrantingu. W ramach projektu zapraszamy do udziału w: wycieczkach po mieście dnia 29.10.2016 r.; grze miejskiej po Łodzi 5.11.2016 r. oraz do udziału w konkursie plastycznym z nagrodami. Wszystkie szczegóły oraz regulamin konkursu znajduje się w zakłądce na stronie […]

Kapituła Mian Szczepów

KAPITUŁA MIAN SZCZEPÓW Kapituła Mian Szczepów ocenia całoroczną pracę szczepów.   MIANA ZA ROK 2015/2016 CZERWONE MIANO Szczep Harcerski Arsenał im. A. Kamińskiego ZIELONE MIANO Szczep Drużyn Wodnych im. Leonida Teligi Szczep im. R. Traugutta Szczep Harcerski ŻYWIOŁY im. M. Zaruskiego Szczep Harcerski im. Dywizjonu 303 GRANATOWE MIANO Z WYRÓŻNIENIEM Szczep Harcerski im. Cichociemnych GRANATOWE […]