Zjazd Nadzwyczajny Hufca Łódź-Polesie 29.11.2022 r.

W miniony wtorek odbył się Zjazd Nadzwyczajny Hufca, podczas którego wspólnota instruktorska wybrała delegata na Zjazd Chorągwi Łódzkiej, po rezygnacji phm. Pauliny Pawlik z funkcji delegatki.
Grupę naszych hufcowych delegatów uzupełniła pwd. Mirosława Paluch. 

 

18:11 Oficjalne zakończenie Zjazdu Nadzwyczajnego Hufca Łódź – Polesie 24.09.2022. Zawiązanie kręgu. 

18:10 Przemówienie druha Komendanta Hufca hm. Michała Wacławskiego na zakończenie Zjazdu. 

18:09 Zjazd jednogłośnie wybrał pwd. Mirosławę Paluch na delegatkę na Zjazd Chorągwi Łódzkiej 

18:08 Jawne głosowanie na delegata na Zjazd Chorągwi Łódzkiej 

18:06 Przypomnienie procedury głosowania. 

18:03 Pytania do kandydatki 

18:01 Wypowiedź obecnej na Zjeździe kandydatki 

18:00 Przedstawienie przez komisję wyborczą kandydatów na delegatów (w kolejności podanej przez komisję): 

  1. pwd. Mirosława Paluch 
  2. hm. Piotr Nowacki 

 

17:58 Początek oficjalnej części Zjazdu. Wprowadzenie sztandaru hufca. Odśpiewanie Hymnu Związku Harcerstwa Polskiego. 

17:56 Przemówienie dh Tomasza Jachimka, przedstawiciela Chorągwi Łódzkiej, dotyczące celów Zjazdu (wybór delegatów na Zjazd Chorągwi) oraz procedury wyborczej. 

17:54 Wniosek formalny o głosowanie jawne podczas Zjazdu. Wniosek przyjęty przez Zjazd. 

17:52 Jednogłośnie wybrano członków komisji wyborczej: phm. Olga Skowrońska, hm. Michał Wacławski 

17:51 Przyjęto regulamin i porządek obrad Zjazdu bez naniesienia poprawek 

17:50 Jednogłośnie wybrano protokolanta Zjazdu- phm. Weronika Skrzypek. Phm. Jakub Ciechulski został wybrany jako Przewodniczący Zjazdu. 

17:48 Rozpoczęcie Zjazdu przemową komendanta hufca 

17:15 Otwarcie biura zjazdu 

 

Post Author: Wera