Odszedł na Wieczną Wartę

Druhny i druhowie,
31 marca 2020 r. na wieczną wartę odszedł hm. Bronisław Kubiak – Wielki Człowiek, Wspaniały Wychowawca. Dla wielu z nas Autorytet i zasłużony instruktor dla poleskiego harcerstwa.
Jest to ogromna strata dla nas, harcerzy. Strata o tyle większa, że w obecnej sytuacji, w ostatnich chwilach niedane nam będzie pożegnać się z druhem i go upamiętnić.
Druhu Bronku, zrobimy co w naszej mocy, żeby pamięć o Tobie nigdy nie zgasła. Tymi słowami wspomina Cię, była komendantka hufca hm. Agnieszka Rytel:

„Druhu Bronku,
byłeś zawsze i myślałam, że już będziesz zawsze. A Ty odszedłeś, przeżywszy 94 lata. Lata pięknej harcerskiej służby.
Pamiętam Cię z pokoiku za sekretariatem na Pogonowskiego. Panował tam półmrok, pachniało kurzem, a nad tym wszystkim unosiła się tajemnica. Tajemnica historii Twojego hufca. Dziś wstydzę się powiedzieć naszego, bo te moje kilka lat w hufcu to nic wobec tych wszystkich godzin, które przepracowałeś na rzecz Twojego Polesia.
Gdy już miałam odwagę by wejść tam do Ciebie, uraczyłeś mnie nieskończoną ilością opowieści o harcerstwie, o czasach wojennych, o Naszym hufcu, o ludziach, którzy go tworzyli, ale nigdy nie były to próżne opowieści, były to opowieści o odpowiedzialności, służbie i poświęceniu harcerskiej rodzinie.
Byłeś dla nas wszystkich członkiem rodziny. Druh Bronek – tak mówiliśmy, przecież nie Bronisław, odważniejsi mówili dziadek Bronek, bo byłeś dla nas dziadkiem, opiekunem, przewodnikiem, ostoją. A przy tym wszystkim człowiekiem skromnym o dużej pokorze, a jednocześnie silnych przekonaniach.
Dzięki Tobie na Olimpijską pojechały z nami skrzynie, w których zamknęliśmy nie tylko nasze dokumenty, ale pamięć o naszych dziejach. Mówiłeś, że bez historii jesteśmy niczym. Dlatego nadal uparcie wspinałeś się na drugie piętro, z siłą młodzieniaszka, by pracować nad naszą historią, a przede wszystkim by być z nami.
Nie spotkamy się już w hufcu, nie spotkamy się na spacerze w parku, ale na pewno kiedyś usiądziemy razem przy innym ogniu, w inną noc.”

 

Cała społeczność hufca składa wyrazy współczucia na ręce rodziny i wszystkich Jego przyjaciół i wychowanków.
Komenda Hufca ogłasza miesięczną żałobę w Hufcu ZHP Łódź Polesie.
Poniżej przedstawiamy rozkaz Komendanta Hufca oraz informacje dotyczące Druha Bronka opracowane przez hm. Lecha Margiela.

RSL. 1_2020

BRONISŁAW KUBIAK

 

Ze względu na obecną sytuację w kraju w pogrzebie weźmie udział jedynie najbliższa rodzina. Po uroczystościach udostępnimy lokalizację Jego miejsca pochówku, tak aby każdy kto odczuwa taką potrzebę mógł zapalić Druhowi Bronkowi symboliczną lampkę kiedy tylko okoliczności będą bardziej sprzyjające.

Czytaj więcej o Odszedł na Wieczną Wartę

RL. 4/2020 dostępny w Plikowni

Zamieszczamy kolejny rozkaz w 2020 roku komendanta hufca, zawierający lity pochwalne Naczelnika ZHP, przyjęcie nowych Uchwał Komendy Hufca, zmiany w drużynach i w hufcu. Zapraszamy do zapoznania się.

POBIERZ PLIK RL.4_2020
WERSJA MOBILNA

Uchwały Komendy Hufca, które zostały uwzględnione w rozkazie, można znaleźć na platformie E-HUFIEC.

 

pwd. Michalina Andrzejczyk
członkini komendy hufca

Czytaj więcej o RL. 4/2020 dostępny w Plikowni

Odwołane marcowe posiedzenie KSI

Druhny i Druhowie

KSI z żalem zawiadamia, że ze względu na decyzję GK ZHP o zawieszeniu zbiórek oraz spotkań do końca marca jesteśmy zmuszeni odwołać marcowe posiedzenie komisji.

Wszystkie osoby zgłoszone na to posiedzenie automatycznie zostają oczywiście przeniesione na posiedzenie kwietniowe (27.04.2020).

Mamy nadzieję, że sytuacja szybko wróci do normy i kolejne zaplanowane na ten rok spotkania komisji będą mogły odbyć się już bez przeszkód.

Czuwaj!

Czytaj więcej o Odwołane marcowe posiedzenie KSI

Informacja ws. COVID-19: Wstrzymanie śródrocznej działalności harcerskiej do 31 marca 2020 r.

Główna Kwatera ZHP zawiesza wszelkie działania harcerskie prowadzone przez Związek Harcerstwa Polskiego do dnia 31 marca 2020 roku.

Więcej informacji:

Informacja ws. COVID-19: Wstrzymanie śródrocznej działalności harcerskiej do 31 marca 2020 r.

Czytaj więcej o Informacja ws. COVID-19: Wstrzymanie śródrocznej działalności harcerskiej do 31 marca 2020 r.

Konferencja Instruktorska “Duchowość i wiara w harcerskim wychowaniu”

W miniony weekend instruktorzy z naszego hufca wybrali się na konferencję instruktorską „Duchowość i wiara w harcerskim wychowaniu” zorganizowaną przez Radę Naczelną.
Członkowie naszego hufca mieli okazję wysłuchać ciekawych wystąpień oraz podyskutować w grupach na temat wiary w kontekście harcerskiego systemu wartości oraz wychowania duchowego w ZHP. Organizatorzy konferencji zaproponowali dwie formy rozwoju duchowego. Część wybrała spacer po fragmencie Warszawy z przewodnikiem (Arsenał, Pałac i Ogród Krasińskich, Ogród Saski i inne ciekawe miejsca), a druga część uczestniczyła w warsztatach muzycznych z dyrygentką chóru gospel.
Reprezentanci Hufca Łódź-Polesie mają nadzieję, że głosy w dyskusji, które wybrzmiały na konferencji pomogą im w pracy wychowawczej i wspieraniu rozwoju duchowego harcerek i harcerzy.

Czytaj więcej o Konferencja Instruktorska “Duchowość i wiara w harcerskim wychowaniu”