Arsenał posadził 1000 drzew!

8 kwietnia 2019 r. harcerki ze 137 Łódzkiej Drużyny Harcerek SOSNY im. Bogusi Sierpińskiej oraz instruktorzy Kręgu Instruktorów i Starszyzny KLON – jednostek działających przy Szczepie Harcerskim ARSENAŁ im. Aleksandra Kamińskiego  – postanowili uczcić niedawno obchodzone przez nas 100-lecie Odzyskania Niepodległości oraz 100-lecie powołania Związku Harcerstwa Polskiego.  Wspólnie posadzili 1000 sadzonek drzew, które w przyszłości wyrosną na wspaniały bukowy las.

Czytaj więcej o Arsenał posadził 1000 drzew!