Arsenał posadził 1000 drzew!

8 kwietnia 2019 r. harcerki ze 137 Łódzkiej Drużyny Harcerek SOSNY im. Bogusi Sierpińskiej oraz instruktorzy Kręgu Instruktorów i Starszyzny KLON – jednostek działających przy Szczepie Harcerskim ARSENAŁ im. Aleksandra Kamińskiego  – postanowili uczcić niedawno obchodzone przez nas 100-lecie Odzyskania Niepodległości oraz 100-lecie powołania Związku Harcerstwa Polskiego.  Wspólnie posadzili 1000 sadzonek drzew, które w przyszłości wyrosną na wspaniały bukowy las.

W ten sposób nie tylko uczcili oni te jakże ważne rocznice, ale także przyczynili się do rozwoju przyrody Województwa Łódzkiego. Cała akcja nie byłaby możliwa bez zgody i wsparcia Nadleśnictwa Grotniki które pozytywnie odpowiedziało na harcerską prośbę, wyznaczyło teren pod nowy las oraz dostarczyło sadzonki drzew.

To była bardzo dobrze i szybko zorganizowana akcja. 4 kwietnia dostaliśmy informację, że możemy podjąć się realizacji zadania 6 lub 8 kwietnia. Postanowiliśmy podjąć wyzwanie, choć czasu było niewiele – mówi pwd. Wojciech Kuciński,  pomysłodawca i organizator akcji.

ZHP to największa polska organizacja wychowawcza zrzeszająca ponad 120 000 członków. W województwie łódzkim do ZHP należy ponad 9000 harcerzy i instruktorów. Misją ZHP jest wychowanie młodego człowieka, czyli kształtowanie go poprzez stawianie wyzwań. Takim wyzwaniem bez wątpienia była zorganizowana przez harcerzy akcja sadzenia nowych drzew. Z ich pracy i zaangażowania będą przecież korzystać kolejne pokolenia. Dziękujemy!

Post Author: hm. Tomasz Jachimek