Marcowe posiedzenie KSI

Marcowe posiedzenie KSI odbędzie się 19.03 w czwartek godz. 17.30. Próby/ podsumowania proszę przesyłać do 12.03. Przepraszam, że ten komunikat został zamieszczony tak późno.   Na kwietniowe posiedzenie zapraszamy 16.04 – przesyłanie prób/podsumowań do 6.04 CZUWAJ ! hm. K. Sawiak

Lista osób z ukończonym kursem opiekunów prób

Wymienieni poniżej druhny i druhowie ukończyli seminarium dla opiekunów prób na stopnie przewodniczki/przewodnika i w myśl regulaminu KSI spełniają warunek, by być opiekunem na stopień przewodniczki/przewodnika. UWAGA! Lista nie jest ułożona w porządku alfabetyczny, lecz w chronologicznym – w kolejności zdobywania uprawnień. 1. hm. Agnieszka Rytel – komendantka hufca, członkini ZKK, doświadczenie: harcerze, wędrownicy, kształcenie, […]