Wybraliśmy delegatów!

25 października 2018 podczas Nadzwyczajnego Zjazdu Hufca wybrali delegatów na Zjazd Chorągwi – oto ich lista w kolejności alfabetycznej:

  • hm. Katarzyna Kurowska

  • hm. Mieczysław Mika

  • hm. Justyna Świstek

  • phm. Michał Wacławski

  • phm. Piotr Wojtaszek

Poza tym z racji pełnionych funkcji głos decydujący na zjeździe będą mieć:

  • hm. Magdalena Dąbkowska – komendantka hufca

  • phm. Tomasz Jachimek – członek komendy chorągwi

Czytaj więcej o Wybraliśmy delegatów!

Zjazd Nadzwyczajny Hufca ZHP Łódź-Polesie

Zjazd Nadzwyczajny Hufca Łódź-Polesie, który będzie zwołany w celu wyboru 5 delegatów na Zjazd Chorągwi Łódzkiej ZHP odbędzie się 25 października 2018 r. godz. 17:30 w siedzibie hufca przy ulicy Olimpijskiej 9.

Zachęcamy do zapisania tej daty w kalendarzu i wzięcia udziału w zjeździe.

Czytaj więcej o Zjazd Nadzwyczajny Hufca ZHP Łódź-Polesie