Zjazd Nadzwyczajny Hufca ZHP Łódź-Polesie

Zjazd Nadzwyczajny Hufca Łódź-Polesie, który będzie zwołany w celu wyboru 5 delegatów na Zjazd Chorągwi Łódzkiej ZHP odbędzie się 25 października 2018 r. godz. 17:30 w siedzibie hufca przy ulicy Olimpijskiej 9.

Zachęcamy do zapisania tej daty w kalendarzu i wzięcia udziału w zjeździe.

Przy okazji przypominamy, że należy mieć opłacone składki za min. 3 kwartały 2018 r. oraz zaliczoną służbę instruktorską, aby mieć czynne prawo wyborcze.

Kandydaci na delegatów muszą spełniać te same warunki i być instruktorami ZHP. Zapraszamy do kandydowania i ogłaszanie tego wcześniej niż na Zjeździe.

 

phm. Tomasz Jachimek
członek komendy hufca

Post Author: Hufiec