Spotkanie dla opiekunów prób instruktorskich

Zapraszamy na spotkanie dla opiekunów prób instruktorskich, czyli osób które już posiadają stopień podharcmistrza i prowadzą albo mogą prowadzić próby na stopień przewodnika.

Chcemy wspólnie w gronie namiestników i instruktorów namiestnictw, szczepowych czy szefów zespołów, czyli osób które bezpośrednio pracują z naszymi przyszłymi instruktorami i mają na nich wpływ wymienić się doświadczeniem, dobrymi praktykami, podzielić wątpliwościami. W pierwszej kolejności chcielibyśmy wypracować wspólnie pewne normy, założenia, omówić zasady i wzajemne oczekiwania (opiekunów i KSI) dotyczące rozpisywania, otwierania, prowadzenia i zamykania prób na stopnie. Ale przede wszystkim chcemy porozmawiać o problemach na jakie napotykamy i możliwych rozwiązaniach, a także o roli i obowiązkach opiekuna i KSI.

Spotkanie odbędzie się 16 listopada (sobota) w godzinach 9:00-12:00, w siedzibie hufca.
Na zgłoszenia czekamy do 12 listopada.

Jeśli macie też zagadnienia o których na pewno chcielibyście porozmawiać, coś czego chcielibyście się dowiedzieć to napiszcie byśmy mogli uwzględnić to w dyskusjach piszcie na adres katarzyna.kurowska@zhp.net.pl

hm. Katarzyna Kurowska
członkini KSI

Post Author: hm. Tomasz Jachimek