Spotkanie dla opiekunów prób instruktorskich i posiedzenia KSI w styczniu

Spotkanie dla opiekunów prób instruktorskich

W sobotę 10 stycznia na godz. 10.00 do 13.00 do hufca zapraszamy opiekunów prób instruktorskich. Spotkanie ma być możliwością wymiany doświadczeń w prowadzeniu prób i pracy z podopiecznym, a także okazją do zaznajomienia ze zmianami w regulaminie naszej KSI, porozmawianiu o opiniach opiekunów, konstruowaniu próby ze szczególnym uwzględnieniem wytyczania jej priorytetów oraz roli wymagań przy konstruowaniu zadań. Chcielibyśmy porozmawiać o współpracy opiekuna i KSI, sytuacjach problemowych, rozwiać wątpliwości i odpowiedzieć na pytania.

Na zgłoszenia czekamy do 6 stycznia.

Posiedzenie KSI w styczniu odbędzie się w czwartek 29 stycznia Zainteresowanych prosimy o przesłanie prób i podsumowań wraz z wszystkimi niezbędnymi załącznikami i opiniami do dnia 19 stycznia. Jednocześnie przepraszamy, że informacja o grudniowym posiedzeniu nie pojawiła się na stronie hufca.

hm. Katarzyna Sawiak
przewodnicząca KSI

Post Author: Magdalena Suchan