“Listopadowe posiedzenie KSW”

Najbliższe posiedzenie Kapituły Stopni Wędrownicznych odbędzie się w poniedziałek, 28 listopada 2011 r. w godzinach 18-19. Wszyscy zainteresowani otwarciem, bądź zamknięciem próby na stopień wędrowniczy, proszeni są o wcześniejsze zgłoszenia mailowe na adres: wikik@interia.pl

hm. Sylwia Kardzis

Post Author: sy2birak