Najbliższe posiedzenie KSW

 
Najbliższe posiedzenie Kapituły Stopni Wędrowniczych Hufca Łódź-Polesie odbędzie się 17 lutego 2016 roku.
Podsumowania/programy prób proszę przesyłać na adres: kasia.kurowska@gmail.com do 7 lutego.

hm. Katarzyna Kurowska
Przewodnicząca KSW

Post Author: sy2birak