Najbliższe posiedzenie KSW – ZMIANA TERMINU

 
Najbliższe posiedzenie Kapituły Stopni Wędrowniczych Hufca Łódź-Polesie odbędzie się 17 lutego 2016 roku 24 lutego 2016 r.!
Podsumowania/programy prób proszę przesyłać na adres: kasia.kurowska@gmail.com do 7 lutego, 14 lutego.

hm. Katarzyna Kurowska
Przewodnicząca KSW

Post Author: Hufiec