“Dlaczego Grzegorz, a nie Gżegoż? Wprowadzamy e-kartę członkowską ZHP”

Proszę wszystkich administratorów lokalnych, by do 20 kwietnia br. sprawdzili poprawność danych w systemie Ewidencja ZHP. Jest to niezbędne do przygotowania elektronicznych kart-legitymacji harcerskich, które otrzymają wszyscy członkowie ZHP.

Na karcie naniesione będzie imię i nazwisko członka ZHP, jego numer ewidencyjny niebędący numerem PESEL oraz kod kreskowy.

Więcej: http://komunikaty.gk.zhp.pl/

Więcej o karcie: http://www.zhp.pl/karta/

hm. Magdalena Suchan
administrator hufcowy ESHD

Post Author: Magdalena Suchan