Czerwcowe posiedzenie KSI

W imieniu przewodniczącej informuję, iż czerwcowe posiedzenie KSI odbędzie się 13.06. 2017 r.
 
Próby/podsumowania należy przesłać do do 05. 06. 2017 r. na adres kasia.sawiak@wp.pl
 
 
phm. Tomasz Jachimek
członek komendy hufca

Post Author: sy2birak