Zjazd Nadzwyczajny Hufca Łódź-Polesie

Styczeń zakończyliśmy ważnym wydarzeniem dla społeczności naszego hufca! Zebraliśmy się, aby podczas Zjazdu Nadzwyczajnego wybrać nowego komendanta hufca oraz poszerzyć skład komisji rewizyjnej. Pierwszy raz od wielu lat mogliśmy zapoznać się z propozycjami aż dwóch kandydatów do pełnienia tej funkcji – phm. Olgi Ciechulskiej oraz phm. Jakuba Dyktyńskiego.

Ostatecznie zjazd na funkcję komendanta hufca wybrał phm. Jakuba Dyktyńskiego!

Po gratulacjach przyszedł czas na prezentację i wybór komendy w następującym składzie:

⚜️ hm. Justyna Świstek – zastępca komendanta
⚜️ phm. Katarzyna Rychlik – skarbnik
⚜️ phm. Marta Szewczyk – członek komendy ds. Programu
⚜️ phm. Katarzyna Polit – członek komendy ds. Pracy z kadrą
⚜️ phm. Wojciech Kuciński – członek komendy ds. Zadań specjalnych
⚜️ hm. Andrzej Leman – członek komendy ds. HALiZ
⚜️ hm. Weronika Wacławska – członek komendy ds. Organizacyjnych
⚜️ pwd. Arkadiusz Konieczka – kwatermistrz
Ostatnim punktem programu było poszerzenie składu Komisji Rewizyjnej Hufca Łódź-Polesie. Społeczność hufca wybrała na tę funkcję phm. Olgę Ciechulską!
Przed nami 4 lata pracy nowych władz. Życzymy powodzenia w pełnieniu nowych funkcji!

Post Author: Wera