Zjazd Nadzwyczajny Hufca Łódź – Polesie 24.09.2022

W minioną sobotę 24.09 odbył się Zjazd Nadzwyczajny Hufca, podczas którego wspólnota instruktorska wybrała swoich delegatów, którzy reprezentować będą nasz Hufiec na Zjeździe Chorągwi, który odbędzie się już w grudniu tego roku. Serdecznie gratulujemy wybranym, szczególnie instruktorom, którzy po raz pierwszy dostąpili tego zaszczytu, i życzymy powodzenia w przygotowaniu się do nadchodzących wydarzeń.

 

Relacja:

17:24 Oficjalne zakończenie Zjazdu Nadzwyczajnego Hufca Łódź – Polesie 24.09.2022. Zawiązanie kręgu.

17:23 Uroczyste wyprowadzenie sztandaru.

17:20 Przemówienie druha Komendanta Hufca hm. Michała Wacławskiego na zakończenie Zjazdu.

17:18 Odczyt sprawozdania komisji skrutacyjnej. Wybrani na delegatów zostali:

  1. phm. Paulina Nowak
  2. pwd. Maciej Sikora
  3. hm. Justyna Świstek
  4. phm. Weronika Skrzypek
  5. phm. Piotr Wojtaszek

Gratulujemy.

17:16 Koniec przerwy.

17:04 Początek przerwy technicznej na czas zakończenia pracy przez komisję skrutacyjną.

16:57 Rozpoczęcie głosowania

16:54 Rozdanie kart do głosowania uczestnikom Zjazdu

16:52 Sprawdzenie urny wyborczej przez komisję skrutacyjną w obecności Zjazdu.

16:50 Przypomnienie procedury głosowania.

15:56 Pytania do kandydatów. Wypowiedzi dotyczące: dyspozycyjności, podwyższenia składek, oceny ostatnich działań Chorągwi, odporności na stres.

15:43 Wypowiedzi kandydatów dotyczące ich kandydatury.

15:40 Przedstawienie przez komisję wyborczą kandydatów na delegatów (w kolejności podanej przez komisję):

  1. phm. Piotr Wojtaszek
  2. phm. Weronika Skrzypek
  3. pwd. Artur Dąbrowski
  4. pwd. Maciej Mielczarek
  5. hm. Piotr Nowacki
  6. phm. Paulina Nowak
  7. hm. Justyna Świstek
  8. pwd. Maciej Sikora
 

15:39 Przemówienie Komendanta Hufca hm. Michała Wacławskiego. 

15:36 Wręczenie odznaczeń za służbę w trakcie pandemii przez Komendanta Hufca.

15:34 Przemówienie przedstawicieli władz Chorągwi Magdaleny Suchan oraz Tomasza Jachimka; zaproszenie do kandydowania do władz Chorągwi Łódzkiej.

15:31 Początek oficjalnej części Zjazdu. Wprowadzenie sztandaru hufca. Odśpiewanie Hymnu Związku Harcerstwa Polskiego.

15:14 Zakończyła się część robocza Zjazdu, zarządzono 5 minut przerwy technicznej

15:07 Przemówienie dh Tomasza Jachimka, przedstawiciela Chorągwi Łódzkiej, dotyczące celów Zjazdu (wybór delegatów na Zjazd Chorągwi) oraz procedury wyborczej.

15:03 Wybór komisji skrutacyjnej w składzie: phm. Olga Skowrońska, pwd. Arkadiusz Konieczka, pwd. Wojciech Kuciński. Przewodniczącą została phm. Olga Skowrońska.

15:01 Wniosek formalny o głosowanie jawne podczas głosowania na delegatów na Zjazd Chorągwi Łódzkiej. Wniosek odrzucony przez Zjazd.

14:59 Jednogłośnie przyjęto komisję wyborczą Zjazdu w składzie: Barbara Polit i Lena Miłak. Przewodniczącą komisji została pwd. Barbara Polit.

14:55 Po drobnych poprawkach przyjęto regulamin Zjazdu. Przyjęto ustalony wcześniej porządek obrad Zjazdu Nadzwyczajnego.

14:45 Jednogłośnie wybrano protokolanta Zjazdu – dh Aleksandra Koniuszennego. Phm. Jakub Ciechulski został wybrany jako Przewodniczący Zjazdu.

14:43 Delegaci zajęli miejsca, Zjazd rozpoczął Komendant swoim przemówieniem.

14:20 Delegaci powoli zajmują miejsca, niedługo zaczniemy część roboczą Zjazdu.

Post Author: Wera