Zjazd Hufca Łódź-Polesie – relacja na żywo

Zapraszamy na relację ze Zjazdu Zwykłego Hufca Łódź-Polesie.

16:22 Zjazd wybrał nową Komendę Hufca w następującym składzie: 

ZASTĘPCA KOMENDANTA HUFCA DS. PRACY Z KADRĄ
phm. Katarzyna Kurowska

ZASTĘPCA KOMENDANTA, SKARBNIK HUFCA
phm. Marcin Sobiepański

CZŁONEK KOMENDY DS. PROGRAMU
phm. Dorota Łapińska

CZŁONEK KOMENDY DS. ORGANIZACYJNYCH
phm. Magdalena Suchan

CZŁONEK KOMENDY DS. KWATERMISTRZOWSKICH
hm. Rafał Rytel

CZŁONEK KOMENDY DS. POZYSKIWANIA ŚRODKÓW
phm. Magdalena Dąbkowska

15.21 Zjazd przegłosował pierwszą uchwałę. Komenda hufca została zobowiązana do powołania w ciągu trzech miesięcy kapituły oznaki honorowej Zasłużony dla Hufca Łódź-Polesie.

Podano też wyniki wyborów. Na komendantkę hufca została wybrana hm. Agnieszka Rytel. Członkami komisji rewizyjnej zostali hm. Marcin Tkaczyk, phm. Karolina Nowicka-Tkaczyk, pwd. Rafał Lewonowski, pwd. Aneta Bandel, phm. Katarzyna Rytko.

Dh. Agnieszka przedstawiła proponowany skład komendy:

– zastępca: phm. Katarzyna Kurowska – osoba odpowiedzialna za pracę z kadrą,

– skarbnik: phm. Marcin Sobiepański – nadzór nad finansami,

– phm. Magdalena Suchan – członek ds. organizacji, wizerunku,

– phm. Magdalena Dąbkowska- członek ds. pozyskiwania środków,

– phm. Dorota Łapińska – nadzór nad programe, motywowanie instruktorów,

– hm. Rafał Rytel. – sprawy kwatermistrzowskie, HAL, obsługa budynku.

13.00 głos zabiera komisja uchwał i wniosków. Rozpocyna się dyskusja nad strategią.

12.20 Komisja wyborcza odczytała kandydatów na funkcje w komendzie hufca i komisji rewizyjnej. Kandydaci przedstawili swoją osobę oraz dlaczego kandydują.

Kandydatka na komendanta hufca:

hm. Agnieszka Rytel

Dh. Agnieszka chce przez następną kadencję dokończyć wiele rzeczy, które zostały rozpoczęte w ciągu minionej kadencji. Powodem kandydowania przez Agnieszkę jest teżpotrzeba wychowania następcy, który za cztery lata w pełni świadomie przejmie hufiec.

Kandydaci do komisji rewizyjnej hufca:

pwd. Jakub Kruk – drużynowy 32 ŁDH, chce w swojej pracy w komisji czuwać nad działaniem drużyn. 

phm. Karolina Nowicka-Tkaczyk – Karolina chce zmieniać komisję w stronę ciała nie tylko sprawdzającego papiery, ale patrzącego na hufiec szerzej. Jest osobą zorientowaną w wielu obszarach hufca- szczepy, kształcenie, program. Była w komisji podczas poprzedniej kadencji.

hm. Marcin Tkaczyk – nieobecny na zjeździe, został przedstawiony przez Karolinę, jako osoba skrupulatna i dokładna.

pwd. Aneta Bandel – drużynowa76 ŁWDH i instruktorka namiestnictwa, chce poszerzyć swoją wiedzę z zakresu finansów.

phm. Katarzyna Rytko – członek ZKK, chce skupić się na współpracy w kwestiach kształceniowych i programowych. 

pwd. Rafał Lewonowski – nie chce kąsać, tylko przytulać. Kończy studia z administracji. I ma duży zapał do pracy.

11.45 Nastąpiło podziękowanie od komendantki hufca dla wszystkich instruktorów pracujących w hufcu w okresie ostatnich czterech lat. Dh. Agnieszka podziękowała w szczególności swojej komendzie, szefom zespołów hufcowych oraz szczepowym działającym w trakcie ostatniej kadencji. Komenda złożyła także swoje sznury. 

Dh. Mieczysław Mika wręczył komendantce podziękowanie za minioną pracę.

11:34 Komendantka Hufca oraz członkowie komendy otrzymali absolutoria. Wszyscy 🙂

11:16 Przewodniczący Komisji Rewizyjnej przedstawia wnioski o absolutoria. Wszyscy członkowie komendy hufca zdaniem komisji rewizyjnej mają otrzymać absolutoria.

11:15 Zakończyła się prezentacja oceny działalności komendy hufca komendy Chorągwi Łódzkiej ZHP. Jest dobrze 🙂

10:30 Rozpoczęła się druga część zjazdu. Wręczone zostały odznaki. Srebrną odznakę zasłużonego dla Chorągwi Łódzkiej otrzymał phm. Wiktor Wróblewski, zaś srebrne odznaki zasłużonych dla Hufca Łódź-Polesie pwd. Marta Janczak oraz pwd. Michał Werner.

Komendantka hufca, hm. Agnieszka Rytel przedstawiła prezentację podsumowującą pracę komendy w ciągu ostatnich czterech lat. Podczas podsumowania dh. Agnieszki przedstawione zostały zadania realizowane przez poszczególnych członków komendy, które udało się zrealizować i przyczyniły się do poprawy sytuacji hufca.

Następnie głos zabrał przewodniczący komisji rewizyjnej pwd. Marcin Gaede przeczytał podsumowanie pracy komisji rewizyjnej. Podczas sprawozdania dh.Marcin przedstawił, jakie działania zostały podjęte w ciągu czterech lat, w jaki sposób wyglądała wizytacja prac komendy oraz poszczególnych środowisk.

Pełnomocnik Komendy Chorągwi hm. Mieczysław Mika odczytał ocenę komendy chorągwi. Praca hufca została oceniona bardzo pozytywnie, zarówno pod względem programowym, jak i kształceniowym. Zwłaszcza praca Zespołu Kadry Kształcącej została oceniona na wysokim poziomie.

9:37 Z chwilowym opóźnieniem rozpoczyna się część robocza Zjazdu Hufca. Część roboczą prowadzi komendantka, Agnieszka Rytel. Wybrano protokolantki: Sylwię Buczyk i Gosię Palczewską. Przewodniczącą Zjazdu została Katarzyna Rytko, a jej zastępcą Maciej Cichosz. Przyjęto porządek obrad i regulamin Zjazdu. Hufiec zdecydował również o niewybieraniu Sądu Harcerskiego.

Post Author: sy2birak