Zjazd hufca część II- relacja na żywo

9: 40 Rozpoczęcie II zjazdu zwyczajnego hufca.

9:50 Powołaliśmy komisje zjazdowe.

10:00 Rozpoczęła się rozmowa na temat strategii hufca.

10:10 Dyskusja na temat strategii Hufca za nami. Zjazd przyjmuje teraz uchwały Hufca.

10:45 Komisja wyborcza przedstawiła kandydatów na funkcję komendanta hufca oraz członków hufcowej komisji rewizyjnej

Na funkcję komendanta wpłynęła kandydatura phm. Michała Wacławskiego.

Został też przedstawiony proponowany skład hufcowej komisji rewizyjnej:

hm. Magda Dąbkowska-Dworniak

phm. Paula Dominiak

phm. Agnieszka Kubicka

pwd. Rafał Lewonowski

pwd. Andrzej Sokołowski

phm. Włodzimierz Palczewski

hm. Magdalena Suchan

hm. Andrzej Leman

pwd. Kacper Rembowski

11:20 Następuje przerwa w obradach

11:35 Wznowienie obrad

11:38 Wystąpienie komendantki hufca hm. Magdaleny Dąbkowskiej-Dworniak w celu przyznania zaległych mian dla drużynowych.

11:40 Wystąpienie kandydata na komendanta hufca phm. Michała Wacławskiego w celu przedstawienie wizji hufca.

12:00 Zjazd zadaje pytania do kandydata po przedstawieniu jego wizji hufca.

12:37 Zakończyła się prezentacja kandydatury na funkcję komendanta hufca. Następuje wystąpienie proponowanego składu hufcowej komisji rewizyjnej, która przedstawia swoją kandydaturę.

13:13 Dobiega końca prezentacja komisji rewizyjnej. Głos zabiera pełnomocnik chorągwi hm. Ewa Grabarczyk, w celu przedstawienia procedury wyborczej.

13.16 Zostają rozdane karty do głosowania.

13.25 Zakończyło się oddawanie głosów. W trakcie gdy komisja skrutacyjna je przelicza, następuje dyskusja nad kolejnymi uchwałami, które wpłynęły.

13:50 Następuje przerwa w obradach po przedstawieniu uchwał i dyskusji nad nimi

14:00 Trwa wystąpienie przewodniczącego komisji skrutacyjnej po przeliczeniu głosów.

Nowym komendantem hufca został phm. Michał Wacławski. Gratulujemy!

W skład Hufcowej Komisji Rewizyjnej weszli:

hm. Magdalena Dąbkowska-Dworniak

pwd. Andrzej Sokołowski

phm. Włodzimierz Palczewski

hm. Magdalena Suchan

hm. Andrzej Leman

14.05 Nastąpiło przekazanie sznura komendanta hufca.

14.09 Nowy komendant hufca phm. Michał Wacławski prezentuje proponowany skład komendy.

14.12 Członkowie z proponowanego składu prezentują swoje programy danych obszarów hufca.

14.25 Zadawane są pytania do kandydatów na członków komendy.

14.50 Zostają rozdane karty do głosowania wobec kandydatów na członków komendy.

14.56 Po oddanych głosach, komisja skrutacyjna rozpoczyna przeliczanie głosów

14.57 Po ukonstytuowaniu się Hufcowej Komisji Rewizyjnej, Przewodniczącą została hm. Magdalena Suchan, W-ce Przewodniczącym hm. Andrzej Leman, a sekretarzem hm. Magdalena Dąbkowska-Dworniak

Składane są gratulacje, oraz następuje wręczenie sznurów

15.03 Następuje przerwa do momentu przeliczenia głosów przez komisję skrutacyjną.

15.15 Komisja skrutacyjna przedstawiła wyniki głosowania. W skład komendy weszli:

pwd. Wojciech Kuciński

pwd. Michalina Andrzejczyk

phm. Sylwia Białecka

hm. Justyna Świstek

hm. Agnieszka Rytel

phm. Olga Skowrońska

15.20 Następuje wręczenie sznurów i złożenie gratulacji.

15. 22 Następuje głosowanie nad uchwałami.

15. 25 Komendant hufca wygłasza końcowe przemówienie i wręczenie podziekowań

15.27 Zjazd dobiega końca

 

 

Post Author: Wera