Zbiórka wyborcza – lista osób z czynnym prawem wyborczym

Zgodnie z decyzją 55/VI/2013 Komendy Chorągwi Łódzkiej ZHP dotyczącą wyboru delegatów na XXXVIII Zjazd ZHP nasz hufiec znalazł się w okręgu nr I. Zbiórka okręgu nr I odbędzie się w dniu 10.06.2013 r. o godzinie 18.00 w w Pałacu Młodzieży w Łodzi, ul. Wyszyńskiego 86,  o godzinie 18.00. W okręgu I zostanie wybranych 5 delegatów.
 
 
Na podstawie pkt. 30 Ordynacji Wyborczej ZHP podaję listę osób posiadających czynne prawo wyborcze podczas Zbiórki Wyborczej, której celem jest wybór delegata na XXXVIII Zjazd ZHP w rozkazie 5/2013
 
hm. Agnieszka Rytel
komendantka hufca

 

Post Author: Magdalena Suchan