Wymagania HR

 

Mam własny system wartości wynikający z Prawa Harcerskiego. Kieruję się nim we wszystkich aspektach swojego życia. Potrafię godzić pełnione przeze mnie role, np. w rodzinie, w szkole, w pracy, w działalności społecznej. Osiągam mistrzostwo w wybranych dziedzinach aktywności. Jestem świadomą/ym obywatelką/em RP. Swoją postawą  i postępowaniem prezentuję harcerski styl życia.

 

Do próby może przystąpić harcerka/harcerz, która/y: 
• zdobyła/ł stopień harcerki orlej/harcerza orlego,  
• wspólnie z opiekunem przygotowała/ał indywidualny program swojej próby.  

Zalecany czas trwania próby: 12-24 miesiące

 

Wymagania na stopień wyznaczają polana wędrowniczej watry:

 

  • praca nad sobą
  • służba
  • poszukiwanie swojego miejsca w społeczeństwie 

Indywidualne zadania próby harcerki Rzeczypospolitej-harcerza Rzeczypospolitej harcerka/harcerz buduje zgodnie z trzema wymienionymi kierunkami pracy wędrowniczej. W pracy nad sobą umacnia swoje zalety  i niweluje wady oraz słabości. Dba o zdrowie i kondycję fizyczną. Rozwija swoją osobowość przez udział w różnych formach życia duchowego i kulturalnego. Pełni stałą służbę, która przynosi wymierne efekty. Poszukując swojego miejsca w społeczeństwie, konsekwentnie realizuje swój pomysł na życie: w nauce i w pracy, w rodzinie, rozwijając pasje i zainteresowania. Zna swoje prawa i obowiązki, wynikające z pełnionych ról społecznych, stara się wywiązywać z nich jak najlepiej. Wie, na czym opiera się system państwa prawa, zna w nim swoje miejsce. Szuka drogi osiągnięcia samodzielności ekonomicznej.

 

Post Author: sy2birak