Wydział ds. Hufców GK ZHP

Udział w konferencji zapowiedzieli przedstawiciele nowopowstałego Wydziału ds. Hufców GK ZHP. Nasze spotkanie będzie zatem dobrą okazją do rozmowy o potrzebie działań z poziomu GK, o koniecznych zmianach, o naszych potrzebach i oczekiwaniach.

hm. Katarzyna Kurowska

Post Author: hm. Tomasz Jachimek