Rozkaz Specjalny Naczelniczki ZHP w związku ze śmiercią hm. Łukasza Czokajło

W związku ze śmiercią hm. Łukasza Czokajło, członka Głównej Kwatery ZHP, Naczelniczka ZHP, hm. Anna Nowosad, wydała rozkaz specjalny i ogłosiła żałobę w całym Związku Harcerstwa Polskiego.

Czytaj więcej o Rozkaz Specjalny Naczelniczki ZHP w związku ze śmiercią hm. Łukasza Czokajło

List Przewodniczącego ZHP w związku ze śmiercią śp. Pawła Adamowicza

Gdańsk, 19 stycznia 2019 r.

Potrzeba nieustannej odnowy umysłów i serc, aby przepełniała je miłość i sprawiedliwość, uczciwość i ofiarność, 
szacunek dla innych i troska o dobro wspólne, szczególnie o to dobro, jakim jest wolna Ojczyzna.

św. Jan Paweł II

Druhny i Druhowie!

Jak mocno, jak aktualnie brzmią dzisiaj słowa wypowiedziane przez Ojca Świętego Jana Pawła II. Jak bardzo nam są dzisiaj potrzebne, jako przypomnienie tego naszego codziennego obowiązku, wynikającego z bycia człowiekiem i życia w wielkiej ludzkiej rodzinie. Czas żałoby i pożegnania tragicznie zmarłego Prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza to trudny czas dla wszystkich Polaków. To czas refleksji i zastanowienia się, jak to się stało. Co się z nami stało, że mogło dojść do takiej tragedii? Tragedii, która wydarzyła się podczas najpiękniejszej, angażującej serca milionów Polaków w geście dobroci dla innych, akcji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Długo będziemy szukali odpowiedzi na to pytanie i nie będzie to łatwa droga. To czas próby, czy to tragiczne doświadczenie potrafi doprowadzić do tej „odnowy umysłów i serc”, aby przepełniały je miłość, szacunek i troska o dobro wspólne.

Czytaj więcej o List Przewodniczącego ZHP w związku ze śmiercią śp. Pawła Adamowicza

Rozkaz Specjalny Naczelniczki ZHP

Rozkaz Specjalny L.S. 1/2019

Druhny i Druhowie,

Straciliśmy Niezawodnego Przyjaciela – Prezydent Gdańska Pan Paweł Adamowicz został zaatakowany i zmarł w wyniku zadanych mu ran. Straciliśmy Przyjaciela, który nie tylko dostrzegał ogromny potencjał harcerstwa, ale także motywował nas do ciągłego poszukiwania nowych, coraz trudniejszych wyzwań. Straciliśmy sojusznika, który świetnie rozumiał idee przyświecające harcerstwu i zachęcał do tego, żebyśmy wciąż się rozwijali, abyśmy patrzyli w przyszłość i działali tak, aby była ona jak najlepsza. Straciliśmy Człowieka, dla którego ważna była otwartość na różnorodność i solidarność wśród ludzi.
Wydarzyło się zło, do którego nie powinno było dojść.

Czytaj więcej o Rozkaz Specjalny Naczelniczki ZHP